3B-Energie, Bad Bentheim (Dld)

De vergister van 3B-Energie gebouwd en geexploiteerd door de familie Schulte Siering gebruikt de innovatieve stikstof strip technology van Byosis om het ammonium gehalte in de dunne fractie te kunnen reduceren. Hierdoor kan meer dunne fractie over de akkers verspreid worden, waardoor er meer flexibilteit tijdens de bemesting ontstaat.

De installatie verwerkt 40.000 ton substraat op jaarbasis en maakt hier duurzame electriciteit en warmte van. Daarnaast wordt er een hoogwaardige organsische meststof gecreëerd.

De installatie wordt in 2018 nog uitgebreid met een fosfaat terugwinningssysteem. Daardoor wordt er naast stikstof ook fosfaat terug gewonnen.

Features

 Levering 5 m3/uur systeem
 Turn-key installatie op locatie
 Engineering van interfaces, leidingwerk, bekabeling, decanter, uitvlok-unit
 Geintergreerde besturing van stripper, decanter, uitvloksystyeem en kalk-unit
 Tot 75% ammonium reductie
 Tot 75%  fosfaat reductie verwacht
 Lage energiebehoefte
 Gerbuik restwarmte droger
 Wassen van uitlaatgassen droger

Specifications

 Systemen ByoFlex -5
Uitbereiding naar ByoLogic-5 gepland
 Capaciteit  5 m3/hr
Inbedrijfstellingsjaar  2017-2018
WKK  2 MWe