Wassen van ammoniakrijke lucht met ByoScrub

Unieke compacte 2-traps chemische luchtwasser.

De unieke en compacte ByoScrub is een gestandaardiseerde 2-traps chemische luchtwasser waarmee ammoniak gewassen kan worden. De ByoScrub is uitermate geschikt om de uitstoot van gevaarlijke stoffen en/of stoffen die het milieu aantasten te reduceren. Deze stoffen worden omgezet in Ammoniumsulfaat. Een mooie hoogwaardige verhandelbare internationaal erkende meststof.

Door zijn compacte en modulaire bouw is de ByoScrub eenvoudig te transporteren en te installeren. De ByoScrub beschikt over een eigen geautomatiseerde besturing waarmee het proces bewaakt wordt.

ByoScrub logo Byosis

Waarom een ByoScrub?

Compact, compleet en volledig geautomatiseerd
Geschikt voor gassen tot 100 °C
Modulair, robuust
Volledig geautomatiseerd
Internationaal erkende hoogwaardige meststof (als kunstmest in te zetten)
Meststof is pH neutraal met ca. 8% N en 9% S

Het proces

Het verontreinigde gas komt in de 1ste wasser . In tegenstroom met een wasvloeistof van water en zwavelzuur in contact gebracht. Hierdoor wordt het ammoniumsulfaat geproduceerd. De gassen vervolgen hun weg naar de hoofdwasser waar het resterende deel van de ammoniak gewassen wordt.

De “schone” lucht verlaat het systeem. Als de gewenste concentratie ammoniumsulfaat wordt rondgepompt wordt de inhoud vervolgens afgepompt. Ca. 99% van de in de lucht aanwezig ammoniak kan via dit proces gewassen worden. Om geur te reduceren kan aansluitend met een biobed-filter gewerkt worden. Het kan ook nodig zijn om eventuele zure gassen te wassen in een navolgende basische wasser.

Ammoniumsulfaat

Het geproduceerde ammoniumsulfaat is van een hoge kwaliteit met een droge stof percentage van 36-40%. De pH is neutraal rond pH 6-7. Dan heeft de (heldere) vloeistof t circa 7,5-8,5% stikstof. Naast de snelwerkende ammoniumstikstof bevat de meststof ook 8,7-9,6% zwavel. Zwavel speelt naast stikstof een belangrijke rol bij de ontwikkeling en groei van landbouwgewassen.