Pasteuriseren van mest of digestaat met ByoPast

Het standaard systeem voor het pasteuriseren van mest of digestaat.

Met het ByoPast systeem wordt mest of digestaat gepasteuriseerd volgens EG richtlijn 1069/2009. Met een pasteurisatiesysteem wordt het mogelijk om bepaalde afvalproducten te mogen voeden, terwijl het digestaat toch uitgereden mag worden.

Door pasteurisatie wordt digestaat exportwaardig, zodat dit ook in het buitenland is af te zetten. Beide voordelen kunnen een aanzienlijke kostenbesparing op enerzijds de voeding en anderzijds de afzet van het digestaat betekenen. De warmte die nodig is voor een pasteurisatieproces komt vaak in aanmerking voor een warmtebonus. Wanneer een pasteurisatiesysteem gekoppeld wordt met navolgende processtappen zoals scheiding en droging dan wordt het leeuwendeel van de warmte meervoudig gebruikt.

ByoPast product for pasteurisation

 

Waarom een ByoPast?
 Continu warmteafname zorgt voor stabiele belasting van motoren
Toekenning van warmtebonus mogelijk
Geen validatie nodig
Modulaire unit in 3 standaard maten
Zeer robuuste en voordelige, complete oplossing
Compacte bouwwijze
Pasteurisatielog

 

Lees meer over het proces