Ammoniak strippen uit mest of digestaat met ByoFlex

Standaard systeem voor het strippen van ammoniak uit mest, digestaat of zwaar vervuild afvalwater.

ByoFlex verwijdert ammoniak uit mest, digestaat en zwaar vervuilde industriële afvalstromen met het unieke en innovatieve ByoFlex systeem. Met het ByoFlex systeem is het mogelijk om tot ongeveer 80% van de ammonium-stikstof te verwijderen. Deze stikstof wordt in de vorm van ammoniumsulfaat gewonnen.

 

ByoFlex module

End-of-pipe of recycle?

ByoFlex is op 2 manieren in te zetten: “end-of-pipe” en in een “recycle”. Door ByoFlex “end-of-pipe” te installeren wordt stikstof verwijderd waardoor er minder hectares nodig zijn om het effluent uit te rijden of de kosten voor een biologische eindzuivering fors verlaagd kunnen worden.

Door digestaat via een ByoFlex unit te recirculeren (recycle) is het mogelijk het ammoniumgehalte in de vergister te controleren. Hierdoor kunnen stikstofrijke stromen, zoals kippenmest en afvalstromen, gevoed worden, zonder toevoeging van water. Dit kan een grote besparing in de voerkosten opleveren.

ByoFlex is een robuust en modulair systeem die is uit te breiden met een pasteurisatie unit waardoor het eindproduct exportwaardig  wordt. Ook kan zij gecombineerd worden met een decanter, droger of verdamper zodat een maatoplossing kan worden gecreëerd voor mest of digestaat.  De modulaire opbouw maakt een snelle installatie op locatie mogelijk.

Waarom een ByoFlex?

 Modulaire unit in 3 maten
Naar keuze met inzet van restwarmte, of met kalk
Laag warmte en energiegebruik
Compacte bouwwijze
Verlaging van de voerkosten van een vergister
Minder stikstof in mest, digestaat of afvalwater
Stikstofrijke kunstmestvervanger
Eenvoudig te bedienen

Lees meer over het proces