Subsidieverlening OP-OOST Optimalisatie stikstofstrip proces.

ByoGas B.V. wil door middel van het laten uitvoeren van extern onderzoek komen tot een verbetering van de door haar ontwikkelde stikstofstripper. Deze stripper moet universeel inzetbaar zijn op alle verschillende stromen, zuinig zijn met energie/chemicaliën en een hoog striprendement realiseren om sterk bij te dragen aan de verduurzaming van energieopwekking en de agrarische sector.

Voor de uitvoering van dit project heeft ByoGas bv een subsidie ontvangen van de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd