Moeizame afzet van mest verwacht

Mesthandelaren verwachten een moeilijk afzetjaar omdat de voorraden groot zijn, plaatsingsruimten zijn afgenomen en meer mest verwerkt moet gaan worden.

Door het vervallen van de melkquotum zal in 2015 de veestapel toenemen. Terwijl er niet meer plaatsingsruimte beschikbaar is. Akkerbouwers hebben een moeizaam jaar gehad en de gebruiksnormen voor fosfaat zijn aangescherpt. Er kan dit jaar namelijk circa 10 miljoen kilo fosfaat minder geplaatst worden. Tevens is de wet en regelgeving in Duitsland een stuk strenger geworden, hierdoor zal de afzet naar ons buurland ook verminderen.

De prijzen voor het ophalen van de mest zullen volgens de mesthandelaren met ongeveer 20 procent stijgen. Vooral de prijs van rundveemest zal flink stijgen, de verwachting is dat deze op het niveau zal komen van varkensmest. Dit komt doordat de melkveestapel groeit en er dus meer rundveemest op de markt komt.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw eigen mest te kunnen verwerken? Neem dan contact op met ons!

Dat kan via 0541-573929, info@byosis.com of het contactformulier.

bron: Boerderij Vandaag, 16/01/15