Lhoist en Byosis werken samen!

De Belgische multinational Lhoist en Byosis Group hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de optimale kalksamenstelling voor de Byosis-systemen te ontwikkelen.

Lhoist is de grootste leverancier van kalkproducten ter wereld met een omzet van 1,7 miljard euro. Deze kalk wordt gewonnen en in verschillende vormen en producten aangeboden. Het wordt veel toegepast in industriële processen, zoals bijvoorbeeld de landbouw, drinkwaterindustrie, papierindustrie en de wegenbouw. Lhoist is dan ook actief in een breed spectrum van markten waardoor ze jarenlange ervaring heeft in het verwerken en toepassen van kalk.

Lhoist en Byosis onderkennen samen de unieke eigenschappen van kalk bij het verbeteren, versnellen of vergroten van de biogasproductie en als hulpmiddel bij pH-verandering en -stabilisatie. De partijen gaan samen de optimale kalksamenstelling voor de Byosis-processen ontwikkelen. Achter de samenwerking staat een uitgebreid researchprogramma. Dit programma moet uiteindelijk het beste kalkproduct opleveren voor een bepaalde toepassing. Hiermee kan een duurzaam en nog beter rendement gehaald worden.