Mestverwerking

Byosis heeft veel ervaring met mestverwerking en verwerking van dierlijke mest in een vergister. Of het nu gaat om varkens- en rundveedrijfmest of pluimveemest: Byosis heeft oplossingen voor een maximale opbrengst tegen zo laag mogelijke verwerkingskosten. Het ByoFlex-system is bij uitstek geschikt hiervoor.