Afvalwater

De kosten van het zuiveren van afvalwater worden grotendeels bepaald door het gehalte aan BZV/CZV en het gehalte aan stikstof en fosfor in de reststromen. Door plaatsing van het ByoFlex-systeem wordt de afbreekbaarheid van organische materiaal beter, waardoor vergisten mogelijk wordt waar dat nu nog niet kan of vergisten beter gaat waar dat al toegepast wordt. Daarbij wordt de totale stikstoflast in het effluent lager, doordat ammoniak afgevangen wordt en worden meer mineralen gescheiden bij een eenvoudige scheidingstap zoals een decanter, centrifuge of een schroefpers.

Het ByoFlex-systeem leent zich bij uitstek voor behandeling van geconcentreerde stromen, zoals zuiveringsslib, of resten van de levensmiddelen- of agro-industrie.