Marktgebieden

Mestverwerking

Byosis heeft veel ervaring met mestverwerking en verwerking van dierlijke mest in een vergister. […]

Lees meer

Biomassaverwerking

Biomassa is een schaars middel en wordt steeds duurder. De rentabiliteit van de verwerking […]

Lees meer

Afvalwater

De kosten van het zuiveren van afvalwater worden grotendeels bepaald door het gehalte aan […]

Lees meer